Sto Jesus virkelig opp fra de døde?

Jesu oppstandelse fra de døde står svært sentralt i kristen tro. Apostelen Paulus mente at dersom Jesus faktisk ikke sto opp, så er troen ingenting verdt. Men finnes det grunner til å tro at noe så usannsynlig som oppstandelsen faktisk var en reell historisk hendelse?

Continue reading

Romerbrevet 8, 1-11

Ved årets start gikk pastor Tore Vindenes inn i Romerbrevets kapittel 8, og versene 1-11. Her skriver Paulus tettpakket om den kristnes posisjon i Kristus, og Tore hjelper oss å pakke ut og forstå hva det Paulus skriver innebærer.

Continue reading

Romerne 5

Søndag 19. november fortsatte pastor Tore Vindenes sin gjennomgang av apostelen Paulus brev til de kristne i Roma i midten v det første århundret. Vi er nå kommet til romerbrevets femte kapittel.

Continue reading

Å stå fast når livet gjør vondt

Noen ganger er det både vondt og frustrerende når vanskeligheter vi møter i livet ikke ser ut til å endre seg. Når du har bedt til Gud om hjelp mange, mange ganger, og likevel tilsynelatende ingenting skjer. Kjell Martin Myhr fra Espeland Misjonsmenighet fortalte at han selv hadde ropt til Gud i frustrasjon nylig. Han […]

Continue reading