Misjonsforbundets verdier er rotfestet, raus og relevant.

Misjonsforbundets verdier skal uttrykke hva som skal kjennetegne vår kultur. Våre verdier forteller oss både hvordan vi skal møte hverandre og hvordan vi skal møte de oppgaver som møter oss – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Når vi skriver Misjonsforbundet, menes vi det fellesskapet vi har sammen der alle menighetene er det sentrale i felleskapet.

Vi tror at følgende 12 kjennetegn er verdier som gir oss sunne og misjonale menigheter:

ROTFESTET

Et sunt Misjonsforbund er rotfestet når vi er preget av:
1 – Bibelsk forankring! Vi tror at Bibelen er Guds Ord, og rettesnoren for liv og lære.
2 – Fungerende trosliv! Den treenige Gud er kilden til vårt liv.
3 – Godt lederskap! Vi har, etter Jesu forbilde, tydelige og tjenende ledere.
4 – Historisk bevissthet! Vi er stolte over vår historiske arv: ”Guds barns enhet og menneskers frelse” og vårt tydelige internasjonale engasjement

RAUS

Et sunt Misjonsforbund er raust når vi er preget av:
5 – Vilje til forandring! Fordi samfunnet er i stadig forandring, forandrer vi metoder og strategier når det er nødvendig, for å nå ut til nye mennesker
6 – Livsnære fellesskap! I nære relasjoner hjelper vi hverandre til kristen vekst og tjeneste.
7 – Sjenerøs livsstil! Vi møter mennesker lyttende og inkluderende – og gir med glede av det vi eier og forvalter – og har et særlig hjerte og ansvar for mennesker som opplever fattigdom, urett og undertrykkelse.
8 – Tjenestevillige medarbeidere! Vi har medarbeidere som med glede tjener med sin utrustning.

RELEVANT

Et sunt Misjonsforbund er relevant når vi er preget av:
9 – Misjonal livsstil! Misjon er ikke en aktivitet, men vår livsstil.
10 – Livsforvandlende gudstjenester! I gudstjenestefellesskapet ærer vi Gud, stiller oss mottakelige for et livsforvandlende evangelium og deltar som Guds tjenere i Guds rike.
11 – Hensiktsmessige strukturer! Arbeidet er organisert slik at det fremmer liv og vekst.
12 – Aktivt samfunnsengasjement! Vi bidrar til at Guds vilje i større grad kan skje i verden rundt oss – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.