Menigheten teller ca 50 voksne medlemmer (2017). Hovedsamlingen vår i løpet av uken er på søndag, med lovsang, bønn og undervisning. Detaljene finner du i vår møtekalender.

Vi ønsker å være et sted hvor man kan komme om man tror, eller om man ikke tror så mye. Vi vil være en kirke som kan vise hvem Jesus er, og inspirere og utruste til å etterfølge Jesus. Du er hjertelig velkommen til oss, vi har alltid plass til nye mennesker!

Menigheten driver speiderarbeid gjennom Aksøy MSK som møtes hver mandag. Annenhver fredag er det ungdomsklubb (Solution) for tenåringer. Menigheten tilbyr også konfirmantarbeid gjennom opplegget Tentro. Ellers i uken er det blant annet bønnemøter og husfellesskap. Hver høst pleier vi å reise på menighetsweekend med turgåing, undervisning og trivelig sosialt fellesskap.

Vi arbeider aktivt for å fremme samarbeid mellom kristne på Askøy, og har jevnlig samarbeid med både kirker og bedehus på øyen vår.

Askøy misjonskirke er tilsluttet Misjonskirken Norge, som er et landsdekkende fellesskap av ca 100 selvstendige menigheter med tilsammen ca 9000 medlemmer. Misjonskirken Norge eier og driver også Ansgar Teologiske Høgskole og Ansgar Bibelskole i Kristiansand. Misjonskirken Norges motto er ”Guds barns enhet og menneskers frelse”. Det viser hva som er sentralt, og som samler alle kristne: Troen på Jesus Kristus som frelser og Herre. I Hordaland er det menigheter tilknyttet Misjonskirken Norge også i Os, Arna, Bergen, Åsane, Lindås, Bjoa og Halsnøy.