Gå Ut-gruppa samles annenhver uke til bønn og planlegging av utadretta virksomhet. Vi har gjort god erfaring med
senteraksjoner på Askøy. Her har vi deltatt på stand med loddsalg, traktater og bøker. På en enkel måte ønsker vi å
skape møteplasser for å være med å peike på Jesus.

Sentergruppa har aksjoner på diverse kjøpesenter på Askøy.
Kontaktinfo : Frank Tveit. tlf. 56149625

Samfunnsgruppa ønsker å jobbe med naturvern og har kontakt
med Naturvernforbundet på Askøy. Kontaktinfo : Terje Leigre.tlf. 45817118

Ta gjerne kontakt om du ønsker å være med i ei gruppe.