Rune Fagerdal

Rune er lovsangsleder og leder for menighetens styre. Han jobber i hjelpemiddelsentralen i Askøy kommune, og som pleier i HVPU-bolig, er gift med Unni og har to voksne døtre.