Rune Fagerdal

Rune er lovsangsleder og leder for menighetens styre. Han jobber som gravferdsagent og som pleier i HVPU-bolig, er gift med Unni og har to voksne døtre.