Egir Larsen

Egir er kasserer, i tillegg til at han ofte ordner opp i ulike praktiske ting i Misjonskirken.