Astrid Margrete Normann

Astrid bor på Tveit, og er ofte å finne som organisator av alt praktisk som trengs å gjøres i forbindelse med menighetens arrangementer.