Romerbrevet kapittel 9

Pastor Tore Vindenes fortsetter gjennomgangen av apostelen Paulus’ brev til de kristne i Roma, og har kommet til kapittel 9.

Comments are closed.