Romerbrevet 8, 1-11

Ved årets start gikk pastor Tore Vindenes inn i Romerbrevets kapittel 8, og versene 1-11. Her skriver Paulus tettpakket om den kristnes posisjon i Kristus, og Tore hjelper oss å pakke ut og forstå hva det Paulus skriver innebærer.

Comments are closed.