Faderens hånd

Kjell Martin Myhr tok denne søndagen utgangspunkt i en bibelteksten i Johannes evangelium kap. 10, versene 22-42.

Comments are closed.