Et liv koblet på Jesus

Jesus sammenligner det å følge ham med å være et grein på et tre. Dette er utgangspunktet for Daniel Schjelderups tale.

Comments are closed.