Den gamle og den nye pakt – Bibeltime 1

Forkynner Finn-Arne Lauvås besøkte Askøy Misjonskirke 8. og 9. april 2017. Her er den første av to bibeltimer, der forskjellen mellom den gamle og den nye pakt var hovedtema.

Comments are closed.