Sto Jesus virkelig opp fra de døde?

Jesu oppstandelse fra de døde står svært sentralt i kristen tro. Apostelen Paulus mente at dersom Jesus faktisk ikke sto opp, så er troen ingenting verdt. Men finnes det grunner til å tro at noe så usannsynlig som oppstandelsen faktisk var en reell historisk hendelse?

Continue reading