Sto Jesus virkelig opp fra de døde?

Jesu oppstandelse fra de døde står svært sentralt i kristen tro. Apostelen Paulus mente at dersom Jesus faktisk ikke sto opp, så er troen ingenting verdt. Men finnes det grunner til å tro at noe så usannsynlig som oppstandelsen faktisk var en reell historisk hendelse?

Continue reading

Jesus er oppstått!

Jesu død og oppstandelse får store konsekvenser. Jesus er den som kan frigjøre fra fortiden, han er den som gir trygghet for framtiden, og han er den som hjelper i nåtiden. Dette sier menighetsrådgiver Geir Johannessen fra Misjonskirken Norge i denne oppmuntrende talen.

Continue reading