Sto Jesus virkelig opp fra de døde?

Jesu oppstandelse fra de døde står svært sentralt i kristen tro. Apostelen Paulus mente at dersom Jesus faktisk ikke sto opp, så er troen ingenting verdt. Men finnes det grunner til å tro at noe så usannsynlig som oppstandelsen faktisk var en reell historisk hendelse?

Continue reading

Enkelt

Hva handler egentlig kristen tro om? Hvilket inntrykk har våre venner og naboer av hva vi tror på? Joakim Birkeland oppfordret til å unngå ellevte bud og kompliserte ord.

Continue reading