«I Jesu navn»

Når man avslutter en bønn, er det vanlig å si «I Jesu navn, amen». Er det bare et munnhell? Er det en slags «magisk» trylleformel? Eller kan det være noe helt annet som ligger bak? Hør Daniel Schjelderup gå inn i tematikken med utgangspunkt i en tekst fra Johannesevangeliet.

Continue reading

Det umulige er mulig for Gud

Abraham hadde først ledd av løftet Gud gav, men valgte likevel å tro. Han og Sara var begge over 90 da det umulige skjedde: Sara ble gravid og fødte sønnen Isak. Også vi kan stole på Guds løfter. Og vi kan gå til ham med vår tvil og usikkerhet. Ingenting er umulig for Gud!

Continue reading